Paieška
Reklama

    Juozapas Žygas

Lankomumas
Reklama

Įrašai pavadinti ‘dinamika’

Melodija (graikiškai melodia – dainavimas, giesmė) – tai svarbiausia muzikos kūrinio mintis išreikšta garsais.

Ritmas (graikiškai rhytmos) – sutvarkyta garsų trukmė.

Harmonija (graikiškai harmonia – sąskambis, darna) – darnūs sąskambiai tarp garsų.

Dinamika (graikiškai dynamikos – jėgos) – muzikos garsų skambėjimo stiprumas. Dinamiką žymi šios raidės ir ženklai:

f – forte | mf – mezzo forte | ff – fortissimo | fff – forte fortissimo crescendo
p – piano | mp – mezzo piano | pp – pianissimo | ppp – piano pianisimo diminuendo

Tembras – kai tas pats garsas yra pagrotas skirtingų instrumentų, sakome, kad skamba skirtingi tembrai (nepainioti su tempas).

Registras – visi garsai grupuojami pagal aukštumą. Yra trys registrai: žemas, vidurinis, aukštas.

Faktūra (lotyniškai factura – sandara) – muzikinis „audinys“. Faktūra būna vokalinė ar instrumentinė, vienbalsė ar daugisbalsė, chorinė ar orkestrinė.

Artikuliacija – muzikos garsų išgavimo būdai. Dažniausiai vartojami šie: legato, non legato, staccato; kiti: glissando, pizzicato, frullato.

Dermė – tam tikra intonacinė tvarka tarp garsų, einančių laipsniškai. Europoje populiariausios dermės yra mažoras ir minoras.